Rathaussturm der Grüntenhexen 2024

Noch 12 Johr kreativer Pause, brücht´s am Gumpige z´Burgberg wieder a Sause!

D´Gmuindsrot hot lang gnue a Rueh ghet vu is, drum wered mir d´Krawatta abschniede gonz gwies.

Am 8. Februar 2024 um 15:61 Uhr

Kummed mir mit Musik und Gschrei, zum Rathaussturm am Dorfplatz vorbei.

D´Hexekessel brodelt und sorgt für d´Verpflegung vu d´Gäst, mir freued is uf a morz Fest!

Bujazzel auf!

D´Grüntenhexen